Odwiedź nas na Facebooku
BLOG

Jak sprawdzić szczelność rury?

Lokalizacja wycieków wody musi być przeprowadzona precyzyjnie i przy zastosowaniu odpowiednich metod. Im szybciej zostanie wykryte źródło problemu, tym szybciej zostanie zlikwidowane, a skala wyrządzona przez wyciek szkód zminimalizowana. Jak sprawdzić szczelność rury, sprawdzić, czy to ona jest źródłem problemu z wyciekiem wody?

Jak sprawdzić szczelność rury w instalacji wodnej?

Spadek ciśnienia, wyższe rachunki za wodę, choć jej zużywana ilość jest niezmienna od wielu lat to tylko niektóre sytuacje, które mogą świadczyć o tym, że gdzieś doszło do wycieku. Wówczas koniecznie trzeba sprawdzić szczelność instalacji i podjąć kroki zmierzające do wykrycia wycieku i natychmiastowego naprawienia go. W przypadku rur najlepszym sposobem na sprawdzenie szczelności jest przeprowadzenie testu ciśnieniowego – można wykorzystać do niego zarówno wodę, jak i sprężone powietrze. Warto pamiętać przy tym o tym, że aby próba była udana, niezbędne jest zastosowanie specjalnych złączek.

Test ciśnieniowy wodny

W przypadku testu ciśnieniowego wodnego cała instalacja musi zostać napełniona zimną wodą, a następnie powoli i bardzo dokładnie odpowietrzona. Wykonując próbę szczelności, należy pamiętać o następujących zasadach:

  • przy instalacji wody zimnej należy zastosować 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze (które nie może być mniejsze niż 10 bar),
  • przy instalacji wody ciepłej należy zastosować 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze (którego wartość nie może być niższa niż 10 bar),
  • przy instalacjach centralnego ogrzewania należy wykorzystać najwyższe ciśnienie robocze z dodatkowymi 2 barami (pamiętając o tym, że ciśnienie nie może być niższe niż 6 barów).

Test należy rozpocząć od podniesienia ciśnienia do wartości próbnej. Próbę należy wykonać 3 razy, a odstęp pomiędzy poszczególnymi próbami nie może być krótszy niż 10 minut. Po próbie podniesienia ciśnienia należy obserwować przez 30 minut instalację, w celu lokalizacji wycieku.
W badaniu głównym należy podnieść ciśnienie do wartości próbnej na 2 godziny. Po tym czasie lokalizacja wycieku wody (o ile taka istnieje) powinna być zauważona. Jeżeli lokalizacja wycieków wody dotyczy ogrzewania podłogowego, czas ten należy przedłużyć do 24 godzin. Spadek ciśnienia nie może być w obu przypadkach większy niż 0,2 bara.

Test ciśnieniowy z powietrzem

Próbę ciśnieniową z użyciem powietrza najlepiej przeprowadzać pod ciśnieniem w zakresie 0,2 – 0,5 bar. Po zakończeniu próbnego pomiaru i inspekcji instalacji można przejść do próby właściwej, wykonywanej pod ciśnieniem nie wyższym niż 3 bary. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że w czasie testu niezbędny będzie manometr, którego zakres pomiarów jest co najmniej 50% większy niż wartość ciśnienia próbnego.

Badanie wstępne i próbne szczelności instalacji wygląda tu bardzo podobnie jak w przypadku sprawdzania szczelności przy pomocy wody. Z tą jednak różnicą, że ze względu na charakter prowadzonego badania, w tym przypadku możliwa jest akustyczna lokalizacja nieszczelności. W przypadku testu szczelności przy pomocy powietrza instalacja, uznawana jest za szczelną tylko w przypadku brak zmian wartości ciśnienia wskazywanego przez manometr.