Odwiedź nas na Facebooku
BLOG

Wycena szkód po zalaniu mieszkania – jak to zrobić dobrze?

Właściciele mieszkań, którzy borykają się z problemem zalanej nieruchomości, powinni jak najszybciej zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi. Towarzystwo, po ocenie rozmiaru szkód, powinno pokryć koszty remontu i odnowy mieszkania w ramach zawartej polisy ubezpieczeniowej, wraz z podanymi w niej kwotami za konkretne zniszczenia, powstałe w wyniku zalania.

wycena szkody po zalaniu

Wycena szkód po zalaniu mieszkania – gdzie szukać pomocy?

Wiele osób zastanawia się, do kogo może zwrócić się o zwrot kosztów remontu koniecznego w wyniku zalania mieszkania, powstałego w budynku wielorodzinnym. Okazuje się, że wartość nieruchomości wyceniona w polisie ubezpieczeniowej bazuje na wysokości odszkodowania, jaka przyjęta jest do wypłaty za zalanie mieszkania. Pomocy przy takiej czynności, jak likwidacja szkody po zalaniu mieszkania należy szukać u swojego agenta ubezpieczeniowego. To on skontaktuje właściciela, który ma na przykład zalany sufit w bloku z likwidatorem szkód. Osoba ta posiada kalkulator wyceny szkód. Może sporządzić protokół zalania mieszkania wzór tego dokumentu znajduje się także na stronie internetowej towarzystwa, z którym zawarto polisę ubezpieczeniową danego mieszkania. Należy pamiętać, że odszkodowanie za zalanie mieszkania wymaga tego, aby zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi. Tylko wówczas możliwa jest realna wycena zniszczeń w mieszkaniu i oszacowanie, jaki będzie koszt remontu zalanego sufitu.

Wycena mieszkania przez rzeczoznawcę – metody, cena i inne

Osoby, które uważają, że kwota za zalany sufit zaproponowana przez ubezpieczyciela jest za niska, mogą skorzystać z pomocy specjalisty. To rzeczoznawca. Fachowiec – rzeczoznawca dokonuje takiej czynności, jak wycena szkód po zalaniu mieszkania w przeciągu paru dni od daty powstania tego zdarzenia. Wiele osób zastanawia się, jaka kwota odszkodowania za zalane mieszkanie będzie przyznana. Dużo zależy od tego, w jaki sposób zalane mieszkanie i wycena tej nieruchomości będzie oszacowana przez rzeczoznawcę.

Osobą, która się tego podejmuje jest rzeczoznawca majątkowy, który posiada dużą wiedzę na temat szkód powstałych w wyniku działania wody. To specjalista, który na podstawie operatu szacunkowego jest w stanie stworzyć wycenę nieruchomości z uwzględnieniem takich czynników, jak ogólna wartość nieruchomości, czyli posiadanego mieszkania objętego polisą ubezpieczeniową. Metody, jakimi posługuje się rzeczoznawca dokonujący oceny, to przede wszystkim oględziny mieszkania. Osoba ta sporządza protokół, który poprzedza opis szkody zalania mieszkania przedstawiony przez posiadacza polisy ubezpieczeniowej.

Jak określić wysokość szkody powstałej w wyniku zalania mieszkania?

Wiele osób zastanawia się, czy rzeczoznawca majątkowy zalanie mieszkania będzie w stanie prawidłowo wycenić. Na wielu forach internetowych znajduje się pytanie, ile dostaliście odszkodowania za zalanie mieszkania w budynkach wielorodzinnych? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Wycena nieruchomości po zalaniu jest indywidualną kwestią. Nie zawsze operat szacunkowy jest adekwatny do wartości, jakie podawali na stronach internetowych inni właściciele zalanych mieszkań.

Rzeczoznawca majątkowy posługuje się różnymi kryteriami. Osoba ta ocenia, czy doszło do całkowitego uszkodzenia mieszkania na skutek zalania czy też zalany sufit bądź zalanie łazienki wymaga jedynie odświeżenia tych pomieszczeń. Jeśli szkody wywołane przez zalanie są znaczne, wówczas rzeczoznawca dokonujący wyceny przedmiotu nieruchomości sporządza stosowny protokół, w którym podaje wysokie kwoty, jakie należy przeznaczyć na ozonowanie, odgrzybianie i likwidację skutków zalania w postaci generalnego remontu.

Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela

Rzeczoznawca dokonujący wyceny przedmiotu nieruchomości oddaje sporządzony protokół posługując się takim narzędziem, jak operat szacunkowy. Specjalista ten dokonuje wyceny powstałej szkody, którą jest zalanie. Jeśli nastąpiło zalanie mieszkania przez sąsiada, to należy pamiętać, że wzór protokołu znajduje się na wielu stronach należących do towarzystw ubezpieczeniowych. Jeśli uznaje się protokół sporządzony przez rzeczoznawcę, a znajdujące się w nim kwoty odszkodowania są zbyt niskie, to wówczas można zgłosić się do ubezpieczyciela z wnioskiem o sporządzenie ponownego protokołu, w którym ujęte będą szkody. Należy pamiętać o tym, że odszkodowanie za zalane mieszkanie – ile otrzyma się zadośćuczynienia, jest zawarte w polisie, a także w ogólnych warunkach ubezpieczenia otrzymanych od ubezpieczyciela. W razie niskiej kwoty odszkodowania można żądać ponownego przeanalizowania protokołu i zmiany wysokości wypłaconej kwoty za zalanie mieszkania.

Wycena okiem rzeczoznawcy – dlaczego warto?

Czy warto korzystać z usług specjalisty, takiego jak rzeczoznawca remontowy? Cena wynajęcia tego specjalisty nie jest niska, jednak należy mieć świadomość, że praca rzeczoznawcy jest bardzo ważna. Osoba ta jest w stanie dokładnie ustalić, ile kosztuje osuszanie mieszkania po zalaniu i wnioskować o odpowiednie odszkodowanie za zalanie mieszkania. Kwota tego zadośćuczynienia będzie adekwatna do wielkości szkody. Jeśli zalanie jest ocenione przez ubezpieczyciela w sposób nieprawidłowy, to rzeczoznawca remontowy może pomóc w dochodzeniu praw poszkodowanego. Cena wynajęcia rzeczoznawcy remontowego jest uzależniona od miasta, w jakim pracuje ten specjalista.

Na jakiej podstawie ubezpieczyciel dokonuje wyceny powstałej szkody?

Rolą ubezpieczyciela jest wypłata odszkodowania za zalanie łazienki bądź też zalany sufit. Osoba ta po zgłoszeniu szkody, którą jest zalanie, wysyła pod wskazany adres likwidatora szkód. To właśnie on ocenia wielkość szkody i jest odpowiedzialny za sporządzenie stosownego protokołu. Należy pamiętać, że odszkodowanie za zalanie mieszkania – kwota zadośćuczynienia, może się różnić w sposób diametralny, od wyceny szkody w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. Wówczas warto wynająć rzeczoznawcę, który dokona wyceny, ile kosztuje osuszanie mieszkania po zalaniu. Ten sam rzeczoznawca remontowy może ocenić, czy zalany sufit, a także czy zalanie pozostałych pomieszczeń jest na tyle duże, że wymagają one generalnego remontu. Wycena nieruchomości, którą sporządza rzeczoznawca majątkowy po zalaniu mieszkania pomoże wnioskować o wyższą kwotę od ubezpieczyciela.

Ile można dostać odszkodowania za zalanie mieszkania?

Zastanawiając się, czy zalany sufit w bloku będzie generował podobne koszty, jak zalanie łazienki, należy mieć na względzie, że rzeczoznawca remontowy może różnie określić te szkody, uwzględniając wartość nieruchomości. Warto zapytać rzeczoznawcę o to, na jakiej podstawie dokonuje wyceny. Ponadto rolą ubezpieczyciela jest także sporządzenie dokładnego opisu, w którym przedstawia zalany sufit i koszty naprawy, a także inne szkody, które spowodowało zalanie łazienki. Koszty rzeczoznawcy, który sporządza operat szacunkowy są zróżnicowane, jednakże funkcją rzeczoznawcy jest to, aby zadbać o przyznanie odpowiedniej kwoty od ubezpieczyciela, na podstawie wyceny zalanego sufitu czy mieszkania.

Ile odszkodowania za zalane panele?

Koszty wynajęcia rzeczoznawcy mogą być niewielkie w porównaniu z tym, ile można otrzymać w ramach odszkodowania za zalane mieszkanie – kwota tego świadczenia zależy od szkody. Warto pamiętać o tym, że zalanie nieruchomości może być tak znaczne, że w mniemaniu rzeczoznawcy i na bazie wartości nieruchomości ocenia on ją na bardzo dużą kwotę.

Każdy rzeczoznawca majątkowy powinien posługiwać się operatem szacunkowym. Rolą rzeczoznawcy majątkowego jest sprawdzenie czy zalane panele, zalanie łazienki bądź zalany sufit, spowodowały znaczne uszkodzenie nieruchomości i znajdujących się tam elementów wyposażenia, w taki sposób, że wielkość szkody określana jest jako znaczna. Innymi słowy, że nieruchomość zakwalifikowana jest przez rzeczoznawcę do generalnego remontu. Wówczas zalanie łazienki czy też uszkodzenie paneli na skutek ich zalania to szkody, które można określić, jako rzutujące bezpośrednio na mniejszą wartość nieruchomości.

Ogromnym problemem dla właściciela nieruchomości jest zalany sufit lub zalanie łazienki. To szkody, które wymagają, jak najszybszej naprawy. Można tego dokonać w ramach wsparcia finansowego ubezpieczyciela na bazie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę lub też likwidatora szkód. Tylko wówczas można otrzymać zwrot kosztów remontu ozonowania, odgrzybiania, a także usuwania skutków zalania.