G-0V99YYVFP7 Odwiedź nas na Facebooku
BLOG

Jak wygląda dobrze wykonane osuszanie podposadzkowe?

Osuszanie podposadzkowe

to jedna z wielu specjalizacji naszej firmy.

Do każdej czynności wykonywanej w domu, mieszkaniu bądź innym lokalu naszego Klienta podchodzimy z należytą starannością oraz pełnym zaangażowaniem. Nie inaczej jest w przypadku osuszania podposadzkowego, czyli osuszania warstw izolacyjnych znajdujących się pod podłogą. Tylko dobrze wykonany proces tego typu osuszania przyniesie zadowalające rezultaty w postaci braku nadmiernej wilgotności w pomieszczeniu, a nawet zabezpieczenia przed powstawaniem grzyba i pleśni. Przez wzgląd na to, iż jesteśmy firmą istniejącą w tej branży już od wielu lat, doskonale wiemy jak wykonać osuszanie podposadzkowe szybko, sprawnie i w ten sposób, by Klient mógł uniknąć przeprowadzania generalnego remontu.

osuszanie podposadzkowe

Schemat metody osuszania podposadzkowego

Etapy osuszania podposadzkowego

Pomiar wilgotności

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest dokładny pomiar poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Dzięki wynikowi takiego pomiaru wiemy, z jaką skalą problemu musimy się zmierzyć oraz jaką metodę osuszania zastosować. Dobór odpowiednich urządzeń jest niezwykle ważny podczas osuszania podposadzkowego, gdyż ma wpływ nie tylko na czas wykonania też usługi, ale również na jej ostateczny rezultat.

Lokalizacja wycieku

Kolejnym etapem jest zlokalizowanie wycieku. Jeśli do zalania pomieszczenia doszło na skutek powodzi, podtopienia, ulewnego deszczu bądź też innego wypadku losowego, sprawa jest dość oczywista – musimy jedynie „posprzątać” po zdarzeniu. Problem pojawia się w przypadku, gdy nie znamy źródła wycieku wody. Częstym zjawiskiem są awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrzewania podpodłogowego, przypadkowe przewiercenia bądź nieprawidłowy montaż armatury w łazience lub w kuchni. Dokładne miejsce wystąpienia takiego wycieku czasem trudno jest odnaleźć, dlatego zanim nasi fachowcy przystąpią do prac związanych z osuszaniem lokalu, lokalizują jego źródło i usuwają usterkę. W celu dokładnej lokalizacji awarii najczęściej używana jest metoda termowizji. Metoda ta pozwala zlokalizować źródło i miejsce wycieku na podstawie zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną i linii na zdjęciach wyznaczających różnice temperatur na badanej powierzchni. Po wykonanych pomiarach oraz zdjęciach określany jest punkt na posadzce, pod którym najprawdopodobniej zlokalizowany jest wyciek. Dzięki tej metodzie jedynie w danym punkcie będzie potrzebne kucie, aby dostać się do miejsca awarii.

Sprawdzanie szczelności

Następny krok stanowi sprawdzenie szczelności instalacji znajdujących się pod podłogą. W tym celu wykonuje się próby ciśnieniowe. Jest to proces, który pozwala upewnić się, że źródło wycieku było tylko jedno – to już wcześniej zlokalizowane. W przypadku, gdy próba ciśnieniowa wykaże więcej miejsc z wyciekiem, ustala się z Klientem czy chce kontynuować proces osuszania z uprzednim usunięciem awarii, czy decyduje się na całkowitą wymianę instalacji.

Dopiero po wykonaniu tych kroków możemy przejść do osuszania warstw izolacyjnych. Gdy znamy już rozmiar wycieku i jego lokalizację (miejsce, w którym jest najwięcej wilgoci), dobieramy odpowiedni sprzęt i rozpoczynamy proces odsysania wody bądź wtłaczania powietrza w celu osuszenia wszystkich warstw podłogi. Różnicę między tymi procesami przedstawimy poniżej.

Metody osuszania warstw izolacyjnych

Ze względu na specyfikację procesów mających na celu osuszenie warstw znajdujących się pod podłogą, wyróżnia się dwie główne metody osuszania. Jedynie wybranie odpowiedniej z nich pozwoli na minimalizację zniszczenia podłogi i uniknięcie remontu, a także na skrócenie czasu potrzebnego na doprowadzenie posadzki do suchego stanu.

Podciśnieniowe osuszanie podposadzkowe

Pierwszym i tym samym najczęściej stosowanym procesem osuszania podposadzkowego jest metoda podciśnieniowa, która jest jednocześnie bardzo wydajna oraz dająca najlepsze rezultaty. Polega na odessaniu z warstwy izolacyjnej wody oraz wilgotnego powietrza. Do szczeliny dylatacyjnej znajdującej się między ścianą, a posadzką wprowadzane jest suche powietrze, które następnie ulega zawilgoceniu i jest odsysane razem z resztkami wody przez otwory wykonane w posadzce.

Nadciśnieniowe osuszanie podposadzkowe

Drugą metodą jest osuszanie nadciśnieniem, czyli odwrócony proces metody podciśnieniowej. Suche powietrze jest wtłaczane przez otwory wykonane w podłodze, ulega zawilgoceniu i jest pchane w stronę dylatacji znajdującej się na łączeniu posadzki i ściany. Mimo że ta metoda jest stosowana rzadziej, również pozwala skutecznie osuszyć warstwy izolacyjne znajdujące się pod posadzką.

osuszanie mieszkań warszawa

Przykładowy sprzęt używany do osuszania podposadzkowego.

Skuteczne osuszanie podposadzkowe nie należy do najłatwiejszych, lecz jest w pełni możliwe do zrealizowania. Wszystko zależy od odpowiedniego przygotowania się do rozpoczęcia tego procesu, jak i od należytej czujności na każdym jego etapie. Dokładne osuszenie warstw izolacyjnych jest bardzo ważne, gdyż dzięki niemu poprawia się komfort życia osób przebywających w osuszonych pomieszczeniach. Wszystkie czynności wykonywane podczas odprowadzenia wilgoci z warstw izolacyjnych mają na celu nie tylko uniknięcie całościowego remontu podłogi, ale przede wszystkim pozbycie się możliwości rozwoju zagrzybienia, które jest niezwykle niebezpieczne dla zdrowia.