Odwiedź nas na Facebooku
BLOG

Duża wilgotność powietrza w domu a zdrowie

Silnie zawilgocone powietrze, które unosi się w pomieszczeniach mieszkalnych czy firmowych ma zły wpływ na stan zdrowia przebywających tam osób. Dotyczy to nie tylko alergików, astmatyków czy małych dzieci, lecz także osób o dobrym stanie zdrowia.

duza wilgotnosc powietrza w domu a zdrowie

Co powoduje zbyt wilgotne powietrze?

Zdaniem specjalistów, optymalna wilgotność powietrza, która powinna panować w pomieszczeniach mieszkalnych, wynosi do 50%. Przekroczenie tej wartości sugeruje, że pojawiła się wilgoć w domu. Według osób zajmujących się profesjonalnym osuszaniem pomieszczeń, duża wilgotność powietrza sprzyja rozwojowi pleśni. Warto wiedzieć, jaka wilgotność w domu panuje, aby móc określić jej poziom. Mierzy się go wykorzystując czujnik wilgotności.

Analizując problem wilgotność powietrza a temperatura, można wysnuć oczywisty wniosek, że hermetycznie zamknięte pomieszczenia, w których następuje kondensacja pary wodnej, zaczynają być silnie zawilgocone. Nadmierna wilgoć wynika przede wszystkim z faktu, że w pomieszczeniach mieszkalnych czy firmowych na co dzień przebywają osoby korzystające z różnych urządzeń wytwarzających parę wodną. Ponadto organizm ludzki w trakcie oddychania również wydziela dwutlenek węgla i inne związki chemiczne.

W domach i mieszkaniach, po kąpieli i w trakcie gotowania, może utrzymywać się zbyt wysoka wilgotność powietrza. Zwłaszcza jeśli pomieszczenia nie są odpowiednio wentylowane. Kolejnym czynnikiem, który generuje nieodpowiednią wilgotność powietrza jest brak zainstalowanej wentylacji. To właśnie ta instalacja odpowiada za to, że występuje prawidłowa wilgotność w domu lub w mieszkaniu. Przyczyną pojawienia się takiego problemu, jak wilgotność w pokoju jest także klimat. Ogólna wilgotność powietrza w Polsce kształtuje się na różnym poziomie. Jednakże są miesiące, kiedy na skutek bardzo dużych opadów deszczu występuje nadmierna wilgotność, która sprzyja rozwojowi pleśni.

Za wysoka temperatura powietrza w trakcie sezonu grzewczego również ma wpływ na to, że na szybach okiennych zaczyna osadzać się para wodna, szczególnie gdy nie są one odpowiednio rozszczelnione. Temat wilgotności jest poruszany przez wielu specjalistów. Uważają oni, że wpływ na nią ma także wysoki poziom wód gruntowych oraz woda, która dostaje się w przegrody budynku. Problemem silnego zawilgocenia jest także nieodpowiednia temperatura i brak wietrzenia. Na cyrkulację powietrza w pomieszczeniach wpływa prawidłowo działająca instalacja wentylacyjna. Dużym problemem jest nie tylko zbyt wilgotne powietrze, ale również za suche powietrze, które ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Co powoduje duża wilgotność w domu?

Duża wilgotność powietrza w mieszkaniu sprzyja rozwojowi pleśni. Kondensacja pary wodnej może doprowadzić do osadzania się jej na powierzchniach płaskich. Jeśli nie wiadomo, jaka wilgoć w sypialni występuje na co dzień, warto zainstalować czujnik wilgotności. Należy pamiętać o tym, że to, jaka powinna być wilgoć w domu, jest wartością ujętą w licznych materiałach traktujących o chorobach układu oddechowego. Zdaniem wielu osób zajmujących się analizą tematu – duża wilgotność powietrza a samopoczucie, przebywanie na co dzień w zawilgoconym mieszkaniu, domu lub pomieszczeniach firmowych może powodować problemy zdrowotne.

Wiedza na temat tego, jak zmniejszyć wilgotność w domu lub mieszkaniu przydaje się do tego, aby zabezpieczyć układ oddechowy, jak również ochronić elementy wyposażenia przed rozwojem pleśni. Odpowiednia wilgotność w domu ułatwia także wykonywanie prozaicznych prac, do których należy efektywność suszenia prania. Bardzo wysoka wilgotność w domu powoduje zbyt długie schnięcie mokrego prania, co doprowadza do tego, że pojawia się na nim nieprzyjemny zapach stęchlizny. Ponadto nieprawidłowa wilgotność w pomieszczeniu uszkadza elementy wyposażenia, na których zaczynają pojawiać się wykwity pleśniowe lub grzyb.

Nadmierna wilgotność jest także przyczyną uszkodzenia powierzchni murów, elementów drewnianych, tynku czy betonu. Za wysoką wilgotność w pokoju odpowiada także brak wentylowania pomieszczeń w okresie grzewczym. Dlatego też w sezonie jesiennym, zimowym i przedwiosennym warto wiedzieć, jak sprawdzić wilgotność powietrza i jaka na przykład powinna być wilgotność w pokoju dziecka. Zdaniem specjalistów, wilgotność powietrza w domu, która przekracza 60% doprowadza do szybkiego uszkodzenia wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Jak wilgoć w domu wpływa na zdrowie?

Nadmierna wilgoć sprzyja nie tylko rozwojowi pleśni, ale również chorobom układu oddechowego. Zarówno zbyt suche, jak i zbyt wilgotne powietrze doprowadzają do poważnych chorób. Wiedza na temat tego, jak zmniejszyć wilgotność w domu może zapobiegać powstawaniu różnego typu schorzeń o podłożu alergicznym, astmie, a także zaburzeniom neurologicznym. Wysoka wilgotność w pomieszczeniu doprowadza do tego, że we wnętrzu zaczynają rozwijać się szkodliwe chorobotwórcze mikroorganizmy. Są to zarodniki grzybów i pleśni. Rozwojowi pleśni towarzyszy duża wilgotność w mieszkaniu i domu, która nie usunięta w odpowiednim czasie, doprowadza do namnażania się wyżej wymienionych zarodników. Zaczynają one osiadać w płucach i na oskrzelach. Wytwarzane przez nie mykotoksyny powodują uszkodzenie układu oddechowego.

O problemie wilgoci, która doprowadza do powstania patogenów, stworzono wiele artykułów. W ich treści ustalono, że zbyt wysoki poziom wilgoci ułatwia szybki rozwój grzybów i pleśni. Jeśli do tej sytuacji doda się także nieprawidłową cyrkulację powietrza, to wówczas może dojść do powstania różnego typu zaburzeń wewnątrz organizmu. Mykotoksyny atakują układ oddechowy. Jeśli poziom wilgoci przez wiele lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, negatywnie wpływa on na cały organizm człowieka. Zbyt wilgotne powietrze, a także zbyt suche powietrze doprowadzają do powstania różnego typu alergii oddechowych, nieżytu nosa, migren, chronicznego kaszlu i rozwoju stanów zapalnych wewnątrz organizmu.

Grzyb w domu a zdrowie jest tematem wielu artykułów medycznych, w których uznano, że zjawisko to negatywnie wpływa także na stan kości, mięśni i stawów. Rozwój pleśni i grzybów powodowany tym, że w pomieszczeniach występuje wysoka wilgotność sprzyja problemom z zasypianiem i ogólną egzystencją. Duże znaczenie ma to, że parę wodną, która osadza się na powierzchni szyb, nie wystarczy zetrzeć, aby pozbyć się jej. Wilgoć tworzy dobre warunki do rozwoju pleśni i grzybów nie tylko w ciągu doby, ale również przez wiele lat. Bardzo wysoka wilgotność w domu i mieszkaniu może doprowadzić nawet do chorób nowotworowych.

Jakie choroby wywołuje wilgoć w domu?

Jeśli w naszym domu przez dłuższy czas utrzymuje się wysoki stopień wilgoci spowodowany brakiem drenażu, a także pojawieniem się dobrych warunków do rozwoju pleśni i grzybów, wówczas można spodziewać się sporych problemów zdrowotnych. Do jednych z nich można zaliczyć pojawienie się stanów zapalnych, uszkodzenie nerek i wątroby, a także rozwój choroby nowotworowej. Zbyt wilgotne powietrze powodujące powstanie grzybów i pleśni generuje zaburzenia w prawidłowej gospodarce hormonalnej. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że przy problemie wilgoci często pojawia się również zaburzenie homeostazy i niepłodność.

Wilgoć negatywnie wpływa także na układ nerwowy, doprowadzając do chronicznych migren, uszkodzenia płuc, kości i innych narządów, a nawet śmierci. Ponadto zbyt wilgotne powietrze doprowadza do zakażenia tkanek głębokich, jak również zakażenia układowego wywoływanego przez grzyby z różnych gatunków. Dlatego też powinniśmy zadbać o to, aby zbyt wilgotne powietrze było jak najszybciej usunięte, co pozwoli zadbać o zdrowie człowieka przebywającego w każdym pomieszczeniu. Problem wilgoci w domu pojawia się nie tylko w okresie zimowym, szczególnie w okresie grzewczym, ale także wówczas, kiedy nie następuje prawidłowa cyrkulacja powietrza w domu. Na zjawisko wysokiej wilgotności powietrza wpływa także brak posiadania odpowiednio dobranych urządzeń. Jest to czujnik wilgotności, a także osuszacz powietrza. Ponadto w przypadku, gdy problemem jest zbyt suche powietrze, można zastosować nawilżacze powietrza.

Zakup osuszacza powietrza ma duże znaczenie w procesie utrzymania optymalnego poziomu wilgotności powietrza. Wówczas problem pleśni i grzybów w pomieszczeniach może być zażegnany. Należy pamiętać o tym, że w ciągu doby czteroosobowa rodzina nie jest w stanie utrzymać normy wilgotności powietrza, jeśli nie stosuje się ona do odpowiednich zaleceń. Chodzi tutaj o optymalny poziom temperatury i niedopuszczenie do tego, by zbyt duża wilgotność nie była cyklicznie usuwana. Na dobrostan organizmu negatywnie wpływają zanieczyszczenia z grzybów i pleśń, szczególnie zarodniki, które powodują trudności z oddychaniem. Unoszące się w powietrzu mykotoksyny mają bezpośredni związek z wilgocią.

Warto pamiętać o tym, że nawilżenie powietrza w pokoju poprawia samopoczucie. Z drugiej zaś strony, nie każdy nawilżacz powietrza jest odpowiedni. Dlatego warto wiedzieć, czy nawilżacz powietrza może szkodzić i jakie są inne przyczyny wilgoci w domu. Wiedza na temat tego, jak zmierzyć wilgoć w mieszkaniu czy domu jest podana w wielu artykułach. Ponadto ustalenie przyczyny wilgoci w domu pozwala mieć świadomość, jak zmniejszyć wilgoć w mieszkaniu i innych pomieszczeniach